چهارشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۸۸ ه‍.ش.

بابا و مامانم را هم گرفتند


دیشب زنگ زده‌ند به مامان و بابا (صفورا تفنگچی‌ها و ابوالحسن دارالشفایی)‌ و امروز ساعت ۱۰ صبح احضارشان کرده‌اند. آن‌ها هم رفته‌اند و تا الان که ساعت ۷ شب به وقت تهران است، برنگشته‌اند. یعنی می‌شود فرض کرد که آن‌ها را هم برده‌اند اوین.

کاوه دارالشفاء (پسرعمو) و توران کبیری (زن‌عمو) را هم امروز احضار کرده‌اند و آن‌ها هم تا الان برنگشته‌اند که با این حساب آن‌ها هم رفته‌اند همان‌جا.

در حال حاضر همه چهار عضو خانواده من در زندان اوین هستند.

توضیح: یکی از بچه‌ها نوشته که خانواده نوری‌زاد هم که دیروز برای ادای پاره‌ای توضیحات احضار شده بودند، تا همین موقع‌ها تو بوده‌اند و شب آمده‌اند. اگر خبر جدیدی بیاید که در خدمت هستیم.