چهارشنبه ۲ دی ۱۳۸۸ ه‍.ش.

خبر خوب: حجت شریفی، نفیسه زارع‌کهن و فریبا پژوه آزاد شدند

حجت شریفی و نفیسه زارع‌کهن که ۱۳ آبان بازداشت شده بودند امروز (بعد از ۴۸ روز) با قرار کفالت آزاد شدند. فریبا پژوه هم که ۳۱ مرداد بازداشت شده بود، بعد از ۱۲۳ روز با وثیقه از زندان آزاد شد.

نوروز نوشته ممکن است امروز محمد کیانوش راد (که در دعای کمیل بازداشت شده بود)، هم آزاد شود.