یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۸۸ ه‍.ش.

بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت شریف ایران

در پی انتخابات رسوای اخیر که در محافل سیاسی داخل و خارج از آن به عنوان کودتای نرم علیه مردمسالاری و جمهوریت در ایران یاد می کنند، اقتدارگرایان حاکم در اقدامی وقیحانه در سطح وسیعی اقدام به دستگیری فعالان سیاسی منتقد و مخالف دولت کرده اند. شب گذشته نیروهای ناشناس به منزل مسکونی آقای بهزاد نبوی مراجعه کرده و بدون ارائه هرگونه حکم یا مجوز قانونی ایشان را بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل کرده اند. همچنین در حرکتی مشابه و سازمان یافته تعداد زیادی از اعضای حزب مشارکت از جمله آقای دکتر میردامادی دبیرکل حزب و دکترمحمد رضا خاتمی، دکتر رمضانزاده و ... دستگیر و دفتر مرکزی حزب پلمب شده است.. همزمان کنترل و سانسور مستقمیم و بی سابقه ای بر مطبوعات و روزنامه های کشور اعمال شده است. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران ضمن محکوم کردن شدید دستگیری فعالان سیاسی و محدودیت های بی سابقه اخیر این گونه اقدامات را نشانه وحشت و نگرانی مفرط اقتدارگرایان حاکم از بازتاب کودتای خود علیه مردمسالاری و جمهوریت نظام جمهوری اسلامی می داند. بی شک موج دستگیری فعالان سیاسی خطای بزرگ دیگری در ادامه بدعت و خطای مصادره آراء مردم در انتخابات رسوای دهم است. ما اکیداً هشدار می دهیم که روند قهقرای سلسله خطاهای و اشتباهات فاحش می تواند کیان نظام و کشور را با تهدیدهای سنگینی مواجه سازد. ما به اقتدارگرایان حاکم هشدار می دهیم به خود آیند و برای حفظ قدرت و تحقق امیال حقیر خود سرنوشت نظام و ملت ایران را به بازی نگیرند. ما از همه احزاب و فعالان سیاسی، شخصیت ها و چهره های با سابقه انقلاب و به ویژه مراجع عالیقدر و عالمان و روحانیون آزاده می خواهیم در برابر موج بدعت بی سابقه ای که این روزها می رود تا دستاوردهای باقیمانده از انقلاب را به تاراج برده و به استحاله نظام جمهوری اسلامی به نظامی خودکامه بینجامد واکنش نشان داده اجازه ندهند میراث امام این گونه آسان و به رایگان به باد داده شود.

روابط عمومی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران

24/3/88